Bao giờ dự án điện khí hơn 2,3 tỉ USD ở Quảng Trị đi vào vận hành?

Phối cảnh dự án.
Phối cảnh dự án.
Phối cảnh dự án.
Lên top