Báo động khó gỡ thẻ vàng IUU vì tàu cá vi phạm vùng khai thác

Lên top