Báo chí thế giới nói về “AirPods Pro lắp ráp tại Việt Nam”

Dòng chữ Assemble in Vietnam (lắp ráp tại Việt Nam) trên AirPods Pro. Ảnh: The Verge.
Dòng chữ Assemble in Vietnam (lắp ráp tại Việt Nam) trên AirPods Pro. Ảnh: The Verge.
Dòng chữ Assemble in Vietnam (lắp ráp tại Việt Nam) trên AirPods Pro. Ảnh: The Verge.
Lên top