Báo cáo triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ban, ngành, các địa phương triển khai dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đúng hạn. Ảnh minh họa: MPI
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ban, ngành, các địa phương triển khai dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đúng hạn. Ảnh minh họa: MPI
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ban, ngành, các địa phương triển khai dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đúng hạn. Ảnh minh họa: MPI
Lên top