Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Báo cáo Ban Bí thư việc hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần MobiFone - AVG