Ứng dụng hoàn tiền Myaladdinz có dấu hiệu đa cấp trái phép:

“Bánh vẽ” hoàn tiền 80% và nguy cơ mất trắng

Các thông tin giới thiệu về ứng dụng Myaladdinz xuất hiện nhan nhản trên internet, diễn đàn và mạng xã hội trong thời gian gần đây. Ảnh: N.Văn
Các thông tin giới thiệu về ứng dụng Myaladdinz xuất hiện nhan nhản trên internet, diễn đàn và mạng xã hội trong thời gian gần đây. Ảnh: N.Văn
Các thông tin giới thiệu về ứng dụng Myaladdinz xuất hiện nhan nhản trên internet, diễn đàn và mạng xã hội trong thời gian gần đây. Ảnh: N.Văn
Lên top