Bảng giá đất tại TPHCM chỉ bằng 30% giá đất thực tế

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa