Bán xăng E5 chất lượng không đạt, doanh nghiệp bị phạt 190 triệu

Cửa hàng xăng dầu DKC Đền Cuông thuộc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: AT
Cửa hàng xăng dầu DKC Đền Cuông thuộc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: AT
Cửa hàng xăng dầu DKC Đền Cuông thuộc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: AT
Lên top