Bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng bất ngờ thoái sạch vốn tại Savimex

CTCK Bản Việt đã thoái sạch vốn khỏi Savimex
CTCK Bản Việt đã thoái sạch vốn khỏi Savimex
CTCK Bản Việt đã thoái sạch vốn khỏi Savimex

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top