Bản quyền là tiền - nguồn cơn nổi sóng 2 vụ kiện của VNG và First News

Vụ kiện về sách giả bán trên Lazada của First News - Trí Việt thu hút sự quan tâm. Ảnh: cắt từ clip.
Vụ kiện về sách giả bán trên Lazada của First News - Trí Việt thu hút sự quan tâm. Ảnh: cắt từ clip.
Vụ kiện về sách giả bán trên Lazada của First News - Trí Việt thu hút sự quan tâm. Ảnh: cắt từ clip.
Lên top