Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, thêm “quân sư” cho Chính phủ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng (giữa) cùng các thành viên Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đối thoại cùng các đại biểu. Ảnh: Đ.T
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng (giữa) cùng các thành viên Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đối thoại cùng các đại biểu. Ảnh: Đ.T
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng (giữa) cùng các thành viên Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đối thoại cùng các đại biểu. Ảnh: Đ.T
Lên top