Bán lan đột biến gene chục tỉ đồng: Có phải nộp thuế?

Sự kiện chuyển nhượng 5 cây lan có giá từ 5 đến hơn 10 tỉ đồng được cho là ở Bình Phước. Ảnh: HP
Sự kiện chuyển nhượng 5 cây lan có giá từ 5 đến hơn 10 tỉ đồng được cho là ở Bình Phước. Ảnh: HP
Sự kiện chuyển nhượng 5 cây lan có giá từ 5 đến hơn 10 tỉ đồng được cho là ở Bình Phước. Ảnh: HP
Lên top