Băn khoăn với chính sách gia hạn thuế, tiền thuê đất

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. 
Ảnh: Hải Nguyễn
Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Ảnh: Hải Nguyễn
Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top