Bàn giao tàu vỏ thép thứ 12 cho ngư dân Quảng Ngãi