Bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu ROS của ông Trịnh Văn Quyết

CTCK HDB bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu ROS vì giá giảm sâu
CTCK HDB bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu ROS vì giá giảm sâu
CTCK HDB bán giải chấp 3 triệu cổ phiếu ROS vì giá giảm sâu
Lên top