Bán giá sai, một cửa hàng Bách Hoá Xanh bị lập biên bản

Lên top