Bán "chui" cổ phiếu, loạt sếp lớn bị xử phạt

Ông Trần Minh Phú, Tổng giám đốc DIG Corp (Ảnh: Zing.vn)
Ông Trần Minh Phú, Tổng giám đốc DIG Corp (Ảnh: Zing.vn)
Ông Trần Minh Phú, Tổng giám đốc DIG Corp (Ảnh: Zing.vn)
Lên top