"Bán chui" cổ phiếu: Hưởng nghìn tỉ nhưng chỉ bị phạt vài trăm triệu

Chủ tịch HĐQT Yeah1 Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bị phạt 65 triệu đồng do làm "trung gian" bán chui lô cổ phiếu trị giá 2.346 tỷ đồng (Ảnh: IT)
Chủ tịch HĐQT Yeah1 Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bị phạt 65 triệu đồng do làm "trung gian" bán chui lô cổ phiếu trị giá 2.346 tỷ đồng (Ảnh: IT)
Chủ tịch HĐQT Yeah1 Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bị phạt 65 triệu đồng do làm "trung gian" bán chui lô cổ phiếu trị giá 2.346 tỷ đồng (Ảnh: IT)
Lên top