Bán chui cổ phiếu, có phải hành vi lừa đảo !?

Ông Trịnh Văn Quyết bán "chui" gần 75 triệu cổ phiếu FLC. Ảnh: TL
Ông Trịnh Văn Quyết bán "chui" gần 75 triệu cổ phiếu FLC. Ảnh: TL
Ông Trịnh Văn Quyết bán "chui" gần 75 triệu cổ phiếu FLC. Ảnh: TL
Lên top