“Bản cam kết” cho nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc

Nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc đã chuyển dần theo hướng sản xuất quy mô, hiện đại nhằm tăng sản lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nhưng vẫn giữ được tính gia truyền. Ảnh: PV
Nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc đã chuyển dần theo hướng sản xuất quy mô, hiện đại nhằm tăng sản lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nhưng vẫn giữ được tính gia truyền. Ảnh: PV
Nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc đã chuyển dần theo hướng sản xuất quy mô, hiện đại nhằm tăng sản lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nhưng vẫn giữ được tính gia truyền. Ảnh: PV
Lên top