Bamboo Airways tiếp tục đưa công dân châu Âu và hàng hóa hồi hương

Hành trình kéo dài trình dài hơn 10.000 km, kéo dài khoảng 13 tiếng đồng hồ, thực hiện bằng tàu bay thân rộng hiện đại Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways đưa công dân Italy và EU hồi hương.
Hành trình kéo dài trình dài hơn 10.000 km, kéo dài khoảng 13 tiếng đồng hồ, thực hiện bằng tàu bay thân rộng hiện đại Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways đưa công dân Italy và EU hồi hương.
Hành trình kéo dài trình dài hơn 10.000 km, kéo dài khoảng 13 tiếng đồng hồ, thực hiện bằng tàu bay thân rộng hiện đại Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways đưa công dân Italy và EU hồi hương.
Lên top