Bamboo Airways tiếp nhận thêm máy bay phản lực Embraer trong sáng 2.7

Lên top