Bay bằng tàu thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner:

Bamboo Airways tăng tần suất chặng Hà Nội – TPHCM lên 16 chuyến/ngày

Lên top