Trong 2 tuần cao điểm phòng chống COVID-19:

Bamboo Airways tạm dừng bay thuê chuyến chở khách về từ nước ngoài

Bamboo Airways tạm dừng chở khách bay thuê chuyến chiều về từ nước ngoài để phòng chống dịch COVID-19.
Bamboo Airways tạm dừng chở khách bay thuê chuyến chiều về từ nước ngoài để phòng chống dịch COVID-19.
Bamboo Airways tạm dừng chở khách bay thuê chuyến chiều về từ nước ngoài để phòng chống dịch COVID-19.
Lên top