Bamboo Airways được phê chuẩn Giáo trình Huấn luyện phi công

Bamboo Airways được phê chuẩn Giáo trình Huấn luyện phi công từ Cục HKVN. Ảnh: FLC
Bamboo Airways được phê chuẩn Giáo trình Huấn luyện phi công từ Cục HKVN. Ảnh: FLC
Bamboo Airways được phê chuẩn Giáo trình Huấn luyện phi công từ Cục HKVN. Ảnh: FLC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top