Bamboo Airways đưa những vị khách đầu tiên đến Nhật Bản

Lên top