Bamboo Airways đưa 266 công dân Việt tại Kuwait, Ai Cập, Qatar hồi hương

Ngày 15.6, Bamboo Airways thực hiện hành trình đưa 266 công dân Việt Nam tại Kuwait, Ai Cập và Qatar về nước.
Ngày 15.6, Bamboo Airways thực hiện hành trình đưa 266 công dân Việt Nam tại Kuwait, Ai Cập và Qatar về nước.
Ngày 15.6, Bamboo Airways thực hiện hành trình đưa 266 công dân Việt Nam tại Kuwait, Ai Cập và Qatar về nước.
Lên top