6 tháng đầu năm 2019:

Bamboo Airways bay đúng giờ nhất ngành hàng không Việt Nam

Bamboo Airways bay đúng giờ nhất toàn ngành hàng không Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019.
Bamboo Airways bay đúng giờ nhất toàn ngành hàng không Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019.
Bamboo Airways bay đúng giờ nhất toàn ngành hàng không Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019.
Lên top