Bài 3

Bãi xe lậu gầm cầu Thăng Long: Uy hiếp nghiêm trọng an toàn kết cấu cầu

Cầu Thăng Long là công trình trọng điểm quốc gia - hiện đang do Cục Quản lý đường bộ 1 Tổng Cục đường bộ - quản lý mặt cầu. Còn Cty Hà Thái (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ hơn 50% cổ phần) và Cty Phú Dũng là đơn vị quản lý bảo vệ gầm cầu, hành lang cầu.
Cầu Thăng Long là công trình trọng điểm quốc gia - hiện đang do Cục Quản lý đường bộ 1 Tổng Cục đường bộ - quản lý mặt cầu. Còn Cty Hà Thái (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ hơn 50% cổ phần) và Cty Phú Dũng là đơn vị quản lý bảo vệ gầm cầu, hành lang cầu.
Cầu Thăng Long là công trình trọng điểm quốc gia - hiện đang do Cục Quản lý đường bộ 1 Tổng Cục đường bộ - quản lý mặt cầu. Còn Cty Hà Thái (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ hơn 50% cổ phần) và Cty Phú Dũng là đơn vị quản lý bảo vệ gầm cầu, hành lang cầu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top