Bài 4

Bãi xe lậu gầm cầu Thăng Long: Ai tiếp tay cho bãi xe phá hoại cầu?

Cận cảnh bãi xe trái phép dưới gầm cầu Thăng Long.
Cận cảnh bãi xe trái phép dưới gầm cầu Thăng Long.
Cận cảnh bãi xe trái phép dưới gầm cầu Thăng Long.
Lên top