Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Bài toán tăng vốn cho VAMC

Cần phải có "tiền tươi thóc thật" để VAMC xử lý nợ xấu. Ảnh minh họa.
Cần phải có "tiền tươi thóc thật" để VAMC xử lý nợ xấu. Ảnh minh họa.
Cần phải có "tiền tươi thóc thật" để VAMC xử lý nợ xấu. Ảnh minh họa.
Lên top