Bài toán tăng vốn cho VAMC

Cần phải có "tiền tươi thóc thật" để VAMC xử lý nợ xấu. Ảnh minh họa.
Cần phải có "tiền tươi thóc thật" để VAMC xử lý nợ xấu. Ảnh minh họa.
Cần phải có "tiền tươi thóc thật" để VAMC xử lý nợ xấu. Ảnh minh họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top