Bài toán tăng vốn cho VAMC

Cần phải có "tiền tươi thóc thật" để VAMC xử lý nợ xấu. Ảnh minh họa.
Cần phải có "tiền tươi thóc thật" để VAMC xử lý nợ xấu. Ảnh minh họa.
Cần phải có "tiền tươi thóc thật" để VAMC xử lý nợ xấu. Ảnh minh họa.
Lên top