Bài học gì rút ra từ thương vụ thoái vốn Sabeco?

Đồ thị cổ phiếu SAB rớt giá 2 phiên liên tiếp sau thương vụ thoái vốn Nhà nước thành công ngày 18.12.2017.
Đồ thị cổ phiếu SAB rớt giá 2 phiên liên tiếp sau thương vụ thoái vốn Nhà nước thành công ngày 18.12.2017.
Đồ thị cổ phiếu SAB rớt giá 2 phiên liên tiếp sau thương vụ thoái vốn Nhà nước thành công ngày 18.12.2017.
Lên top