Bãi bỏ thủ tục chấp thuận về phương án phát hành trái phiếu

Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ thủ tục chấp thuận về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng. Ảnh: L.Đ
Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ thủ tục chấp thuận về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng. Ảnh: L.Đ
Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ thủ tục chấp thuận về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của tổ chức tín dụng. Ảnh: L.Đ
Lên top