Bãi bỏ 2 thủ tục liên quan đến đầu tư sân golf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa bãi bỏ 2 thủ tục liên quan đến đầu tư sân golf. Ảnh: MPI
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa bãi bỏ 2 thủ tục liên quan đến đầu tư sân golf. Ảnh: MPI
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa bãi bỏ 2 thủ tục liên quan đến đầu tư sân golf. Ảnh: MPI
Lên top