Bạch Thái Bưởi - nhà tư sản dân tộc

Vợ chồng bà Bạch Quế Hương bên mộ cụ Bạch Thái Bưởi. Ảnh: T.H
Vợ chồng bà Bạch Quế Hương bên mộ cụ Bạch Thái Bưởi. Ảnh: T.H
Vợ chồng bà Bạch Quế Hương bên mộ cụ Bạch Thái Bưởi. Ảnh: T.H
Lên top