Bác tài “sơ cấp cứu” và những câu chuyện chưa kể

Bác tài “sơ cấp cứu” Kiều Mạnh Khiêm. Ảnh Grab
Bác tài “sơ cấp cứu” Kiều Mạnh Khiêm. Ảnh Grab
Bác tài “sơ cấp cứu” Kiều Mạnh Khiêm. Ảnh Grab
Lên top