Bạc Liêu: Vực dậy con tôm miền ven biển

Chuẩn bị cho mùa tôm mới tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Chuẩn bị cho mùa tôm mới tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Chuẩn bị cho mùa tôm mới tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top