Bạc Liêu: Từ bãi bồi hoang vu đến trung tâm năng lượng cả nước

Điện gió trên bãi bồi ven biển tại Bạc Liêu là đơn vị hòa vào lưới điện quốc gia sớm nhất ĐBSCL (ảnh Nhật Hồ)
Điện gió trên bãi bồi ven biển tại Bạc Liêu là đơn vị hòa vào lưới điện quốc gia sớm nhất ĐBSCL (ảnh Nhật Hồ)
Điện gió trên bãi bồi ven biển tại Bạc Liêu là đơn vị hòa vào lưới điện quốc gia sớm nhất ĐBSCL (ảnh Nhật Hồ)
Lên top