Bạc Liêu: Thu hồi dự án bệnh viện 4.500 tỉ "xí phần" rồi... để đó

Sau cổng dự án 4.500 tỉ  là đất trống. Ảnh Nhật Hồ
Sau cổng dự án 4.500 tỉ là đất trống. Ảnh Nhật Hồ
Sau cổng dự án 4.500 tỉ là đất trống. Ảnh Nhật Hồ
Lên top