Bạc Liêu: Thêm một dự án điện gió chính thức khởi động

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung phát biểu tại lễ động thổ (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung phát biểu tại lễ động thổ (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung phát biểu tại lễ động thổ (ảnh Nhật Hồ)
Lên top