Bạc Liêu: Tăng cường quảng bá thương hiệu tôm

Thu hoạch tôm tại Tập đoàn Việt Úc. Ảnh: Nhật Hồ
Thu hoạch tôm tại Tập đoàn Việt Úc. Ảnh: Nhật Hồ
Thu hoạch tôm tại Tập đoàn Việt Úc. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top