Bạc Liêu: Sẽ đóng cửa chợ tạm Trần Huỳnh trong tháng 5

Chợ tạm Trần Huỳnh sẽ được di dời trong tháng này. Ảnh: Nhật Hồ.
Chợ tạm Trần Huỳnh sẽ được di dời trong tháng này. Ảnh: Nhật Hồ.
Chợ tạm Trần Huỳnh sẽ được di dời trong tháng này. Ảnh: Nhật Hồ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top