Bạc Liêu nới lỏng giãn cách, 210 máy gặt ngoài tỉnh đã được ra đồng

Nới lỏng giãn cách, trên 200 máy gặt đập liên hợp ngoài tỉnh đã được ra đồng tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Nới lỏng giãn cách, trên 200 máy gặt đập liên hợp ngoài tỉnh đã được ra đồng tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Nới lỏng giãn cách, trên 200 máy gặt đập liên hợp ngoài tỉnh đã được ra đồng tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top