Bạc Liêu: Nghịch lý vốn nằm chờ dự án

Cầu Xẻo Vẹt nối Bạc Liêu với Hậu Giang qua kênh Ngan Dừa dự kiến thông xe vào ngày 2.9, nhưng đến nay vẫn chưa xong. Ảnh: Nhật Hồ
Cầu Xẻo Vẹt nối Bạc Liêu với Hậu Giang qua kênh Ngan Dừa dự kiến thông xe vào ngày 2.9, nhưng đến nay vẫn chưa xong. Ảnh: Nhật Hồ
Cầu Xẻo Vẹt nối Bạc Liêu với Hậu Giang qua kênh Ngan Dừa dự kiến thông xe vào ngày 2.9, nhưng đến nay vẫn chưa xong. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top