Bạc Liêu: Mở đường cho điện gió có đường vận chuyển

Điện gió tại Bạc Liêu đang phát triển nóng. Ảnh: Nhật Hồ
Điện gió tại Bạc Liêu đang phát triển nóng. Ảnh: Nhật Hồ
Điện gió tại Bạc Liêu đang phát triển nóng. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top