Bạc Liêu: Lần đầu tiên năng suất lúa Tài nguyên lên đến 10 tấn/ha

Trúng mùa, được giá, nông dân trồng lúa Tài nguyên ở Bạc Liêu rất vui. Ảnh: Nhật Hồ
Trúng mùa, được giá, nông dân trồng lúa Tài nguyên ở Bạc Liêu rất vui. Ảnh: Nhật Hồ
Trúng mùa, được giá, nông dân trồng lúa Tài nguyên ở Bạc Liêu rất vui. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top