Bạc Liêu khởi động thêm 2 nhà máy điện gió

Chính thức khởi công nhà máy điện gió 100 MW (ảnh Nhật Hồ)
Chính thức khởi công nhà máy điện gió 100 MW (ảnh Nhật Hồ)
Chính thức khởi công nhà máy điện gió 100 MW (ảnh Nhật Hồ)
Lên top