Bạc Liêu: Gỡ khó cho điện gió

Nhà máy điện gió ngoài khơi thứ hai tại Bạc Liêu sắp hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà máy điện gió ngoài khơi thứ hai tại Bạc Liêu sắp hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà máy điện gió ngoài khơi thứ hai tại Bạc Liêu sắp hoàn thành. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top