Bạc Liêu: Giãn cách xã hội, các công trình điện gió vẫn đẩy nhanh tiến độ

Các công trình điện gió tỉnh Bạc Liêu vẫn đẩy nhanh tiến độ dù trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Các công trình điện gió tỉnh Bạc Liêu vẫn đẩy nhanh tiến độ dù trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Các công trình điện gió tỉnh Bạc Liêu vẫn đẩy nhanh tiến độ dù trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top