Bạc Liêu: Dự trữ 1.200 tấn gạo, đảm bảo đủ cung cấp các loại hàng hóa

Thực phẩm không thiếu tại các siêu thị tại Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ.
Thực phẩm không thiếu tại các siêu thị tại Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ.
Thực phẩm không thiếu tại các siêu thị tại Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top